Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
12.12.2022 Zmluva o dielo č. 63/2022 - Mária Blašková dokumenty/zmluvy/12_2022/ZOD 63 Mária Blašková_20221212_0001.pdf PDF kópia 191,31 kB
12.12.2022 Zmluva o dielo č. 62/2022 - Alena Vávrová dokumenty/zmluvy/12_2022/ZOD 62 Alena Vávrová_20221212_0001.pdf PDF kópia 193,52 kB
12.12.2022 Zmluva o dielo č. 61/2022 - Alena Vávrová dokumenty/zmluvy/12_2022/ZOD 61 Alena Vávrová_20221212_0001.pdf PDF kópia 124,23 kB
25.11.2022 Zmluva o dielo č. 60/2022 - Mgr. Miriam Martináková dokumenty/zmluvy/11_2022/ZOD 60 Mgr. Martináková.pdf PDF kópia 1,48 MB
25.11.2022 Zmluva o dielo č. 59/2022 - Zuzana Hudáková dokumenty/zmluvy/11_2022/ZOD 59 Hudáková.pdf PDF kópia 2,26 MB
25.11.2022 Zmluva o dielo č. 58/2022 - Mgr. art. Bronislava Kováčiková dokumenty/zmluvy/11_2022/ZOD 58 Mgr. art. Kováčiková.pdf PDF kópia 2,26 MB
8.11.2022 Zmluva o dielo č. 57/2022 - Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. dokumenty/zmluvy/11_2022/ZOD 57 Mgr. art.Konečná.pdf PDF kópia 2,83 MB
25.10.2022 Zmluva o dielo č. 56/2022 - Zuzana Lechanová dokumenty/zmluvy/10_2022/ZOD 56 Zuzana Lechanová.pdf PDF kópia 2,26 MB
25.10.2022 Zmluva o dielo č. 55/2022 - Mgr. Katarína Tekeľová dokumenty/zmluvy/10_2022/ZOD 55 Mgr. Katarína Tekeľová.pdf PDF kópia 2,26 MB
18.10.2022 Zmluva o dielo č. 54/2022 - Zuzana Piešová dokumenty/zmluvy/10_2022/ZOD 54 Zuzana Piešová.pdf PDF kópia 2,39 MB
7.10.2022 Zmluva o dielo č. 53/2022 - Vladimír Šimík dokumenty/zmluvy/10_2022/ZOD 53 Vladimír Šimík.pdf PDF kópia 6,55 MB
19.9.2022 Zmluva č. 202231 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží dokumenty/zmluvy/09_2022/Zmluva - Koyšove Ladce.pdf PDF kópia 1,16 MB
23.9.2022 Zmluva o dielo č. 51/2022 - Lenka Konečná dokumenty/zmluvy/09_2022/ZOD 51 Mgr.art. Lenka Konečná.pdf PDF kópia 1,49 MB
23.9.2022 Zmluva o dielo č. 52/2022 - Michal Barcík dokumenty/zmluvy/09_2022/ZOD 52 Bc. Michal Barcík.pdf PDF kópia 1,45 MB
23.9.2022 Zmluva o dielo č. 50/2022 - Agáta Krausová dokumenty/zmluvy/09_2022/ZOD 50 Mgr.art. Agáta Krausová.pdf PDF kópia 1,49 MB
19.9.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na projekt dokumenty/zmluvy/09_2022/Zmluva - SOZA.pdf PDF kópia 4,02 MB
8.8.2022 Zmluva o dielo č. 49/2022 - Mgr. Juraj Jakubík dokumenty/zmluvy/08_2022/ZOD 49 Mgr. Juraj Jakubík.pdf PDF kópia 1,51 MB
8.8.2022 Zmluva o dielo č. 48/2022 - Kristína Gažková, Dis. Art. dokumenty/zmluvy/08_2022/ZOD 48 Kristína Gažková, Dis. Art..pdf PDF kópia 1,51 MB
28.7.2022 Zmluva o dielo č. 47/2022 - Jaroslav Galovič dokumenty/zmluvy/07_2022/ZOD 47 Jaroslav Galovič.pdf PDF kópia 1,49 MB
20.7.2022 Zmluva o dielo č. 46/2022 - Martina Zemančíková dokumenty/zmluvy/07_2022/ZOD 46 Martina Zemančíková.pdf PDF kópia 1,47 MB