Ľudové remeslá

Vytvárame ľudovým remeselníkom a tvorcom ľudovoumeleckých výrobkov z regiónu podmienky pre prezentovanie ich výrobkov na folklórnych slávnostiach, festivaloch a spoločenských podujatiach.

Pripravujeme výstavy majstrov tradičných ľudových remesiel spojené s ukážkami pracovných postupov.

Pomáha oživovať a uchovávať ľudové remeslá prostredníctvom tvorivých dielní, kurzov a záujmových klubov (pri POS pôsobí klub paličkovanej čipky).