Záujmová umelecká činnosť

fotoklub Fénix je občianske združenie, ktoré má za cieľ združovať aktívnych amatérskych aj profesionálnych fotografov, za účelom umeleckého, kultúrneho aj spoločenského vyžitia a propagáciu a rozvoj fotografickej činnosti. http://www.fotoklubfenix.px.sk/uvod/