Kroniky

Organizujeme školenia pre začínajúcich a pokročilých kronikárov. Poskytujeme informácie o činnosti Považského osvetového strediska pre spracovanie kronikárskeho zápisu v mestskej kronike. Venujeme pozornosť kronikárskej práci v obciach. Uskutočňujeme regionálnu súťaž v písaní kroník.