Výchova k národným tradíciám

Považské osvetové stredisko sa v rámci regiónu podieľa na organizovaní podujatí venovaných výchove k národným tradíciám, významným osobnostiam, udalostiam, kultúrnemu dedičstvu, oslavám prvých písomných zmienok o obciach.

 - máme záujem prehlbovať poznanie a vzťah detí, mládeže i dospelých k vlastnému regiónu, kultúrnej identite národa, poznaniu  dejateľov    a histórie.