Astronomický kabinet

V oblasti astronomického kabinetu sa snažíme organizovať podujatia, ktoré sú svojím obsahom a formou príťažlivé pre širokú verejnosť a vzbudzujú v mladých ľudoch záujem o astronómiu.

ČO VIEŠ O HVIEZDACH - vedomostná súťaž

VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž

PERZEIDY - meteorická expedícia