Estetická výchova

Podporuje estetické cítenie detí i dospelých prostredníctvom tvorivých dielní a kurzov zameraných na tradičné ľudové techniky.

Spolupracujeme s výtvarníkmi, žiakmi a pedagógmi základných umeleckých škôl.

Podporujeme tvorivosť a súťaživosť mentálne postihnutých detí prostredníctvom podujatí:

KRAJINA NÁDEJE - výtvarná súťaž určená žiakom špeciálnych základných škôl v Trenčianskom a Žilinskom kraji,

SVETLUŠKY - súťaž v tvorivosti a zručnosti určená žiakom špeciálnych základných škôl v Trenčianskom a Žilinskom kraji.