Neprofesionálna fotografia a film

 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

- vytvára podmienky a propaguje tvorcov amatérskej fotografie z regiónu Považia,

- prostredníctvom výstav prezentuje verejnosti fotografie rôzneho regionálneho pôvodu,   tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania,

- podporuje činnosť fotoklubu FÉNIX, zabezpečuje autorské, klubové a výmenné výstavy v   rámci regiónu i celého Slovenska.

- autorov zapája do súťaží:

  PETZVALOV MAPOVÝ OKRUH - celoslovenská súťaž fotokubov

  AMFO - postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie

- informuje filmových amatérov o možnostiach konfrontácie a hodnotenia tvorby   prostredníctvom súťažných podujatí záujmovo umeleckej činnosti so zámerom ich    skvalitňovania

fotoklub Fénix je občianske združenie, ktoré má za cieľ združovať aktívnych amatérskych aj profesionálnych fotografov, za účelom umeleckého, kultúrneho aj spoločenského vyžitia a propagáciu a rozvoj fotografickej činnosti.

http://www.fotoklubfenix.px.sk/uvod/