Kontakt

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/ 52
017 01  Považská Bystrica

IČO: 34059067

DIČ: 2021447142

pospb@pospb.sk

Kontakty na zamestnancov

Riaditeľka

Mgr. Daniela Čižmárová

Manažér kultúry – regionálna výchova, občianska obradovosť, miestna kultúra

Tel.: 0424321367, 0901918815

daniela.cizmarova@pospb.sk

 

Oddelenie záujmovoumeleckých a záujmovovzdelávacích činností

Mgr. Lucia Budajová

vedúca oddelenia

manažér kultúry – neprofesionálna fotografia, neprofesionálna výtvarná tvorba, tradičné ľudové remeslá

Tel.:042/4262109;  0917 787 062;  0901 918 816

lucia.budajova@pospb.sk                                                                                                                                

Mgr. Lenka Abaffyová, PhD.

manažér kultúry – dychová hudba, zborový spev, populárna hudba, výročia obcí, výročia významných osobností a udalostí, film, edičná činnosť

Tel.: 042/4323574;  0917 787 062;  0901 918 816

lenka.abaffyova@pospb.sk       

Bc. Petra Barcíková 

manažér kultúry – detská dramatická tvorivosť, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, neprofesionálne divadlo, umelecký prednes, neprofesionálna literárna tvorba, edičná činnosť

Tel.: 042/4323574;  0917 787 062;  0901 918 816

petra.barcikova@pospb.sk 

 

Ing. Dana Mahútová

manažér kultúry – tradičná ľudová kultúra, folklór, spev, tanec

Tel. : 042/4323574;  0917 787 062;  0901 918 816

dana.mahutova@pospb.sk

Mgr. Dominika Kuricová

manažér kultúry – záujmovo-vzdelávacia činnosť: sociálna prevencia, ekologická výchova, astronomický kabinet

Tel.: 042/4262109; 0917 787 062; 0901 918 816

dominika.kuricova@pospb.sk                                                                                                              

Mgr. Adriana Pavlová

grafik, propagácia podujatí

Tel.: 042/ 4321367; 0917 787 062; 0901 918 816

adriana.pavlova@pospb.sk                                                                                                                       

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové

Ing. Eva Šporiková

vedúca oddelenia – referent pre  financovanie, rozpočet, verejné obstarávanie

Tel.: 042/4321367

eva.sporikova@pospb.sk

Ing. Iveta Blašková

referent pre účtovníctvo, správa majetku

Tel.: 042/4321367

iveta.blaskova@pospb.sk 

Emília Ficová

administratíva, registratúra, autoprevádzka

Tel.: 042/4321367

emilia.ficova@pospb.sk

 

 

 

Fotogaléria

5 fotografií