Zdravotná výchova a drogová prevencia

V oblasti zdravotnej výchovy organizujeme podujatia so zameraním na zdravý životný štýl a na objasňovanie zdravého spôsobu života.

Orientujeme svoju činnosť na zdravý životný štýl bez drog. V rámci projektov uskutočňujeme tvorivé dielne, zážitkové aktivity, workshopy pre deti, mládež a dospelých.

DNI ZDRAVIA - zamerané na zážitkové a prevenčné aktivity

PREČO SOM NA SVETE RAD/RADA - putovná celoslovenská výstava

KRIMINALITA POD VPLYVOM DROG - programový blok

NIKOTÍN AKO NÁVYKOVÁ DROGA - prevencia fajčenia