Amatérska literárna tvorba

V oblasti amatérskej literárnej tvorby poskytujeme autorom možnosť vzdelávať sa, prezentovať svoju tvorbu na verejnosti, umožňujeme im viesť tvorivý dialóg a zabezpečujeme komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi literárnych podujatí.

Autorom poskytujeme možnosť zhodnotiť svoju literárnu tvorbu v celoslovenskej súťaži amatérskej literárnej tvorby O cenu Dominika Tatarku.