Zmluva o dielo č. 62/2022 - Alena Vávrová

Názov:Zmluva o dielo č. 62/2022 - Alena Vávrová
Rok:2022
Predmet:Lektorovanie tvorivej dielne (paličkovaná čipka) v rámci projektu Kultúra človeka, kultúra spoločnosti.
1. zmluvná strana:Alena Vávrová
2. zmluvná strana:Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:12.12.2022
Dátum zverejnenia:12.12.2022
Dátum účinnosti:13.12.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2022/ZOD 62 Alena Vávrová_20221212_0001.pdf PDF 193,52 kB