Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na projekt

Názov:Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na projekt
Rok:2022
Predmet:Poskytnutie finančného príspevku zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na projekt ODDYCHPODYCH.
1. zmluvná strana:Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
2. zmluvná strana:Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:19.09.2022
Dátum zverejnenia:20.09.2022
Dátum účinnosti:21.09.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2022/Zmluva - SOZA.pdf PDF 4,02 MB