Odborné astronomické semináre

Termín: od 13.2.2024 do 15.2.2024

Mladí záujemcovia vedy o vesmíre sa mohli zúčastniť seminárov, ktoré sa uskutočnili 13. až 15. februára 2024. Pripravilo ich Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Astronomickým klubom Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom, PEAK – Púchovským eko-astro klubom a AMAVET klubom č. 966.

13. februára 2024 sa prednáška uskutočnila na Základnej škole sv. Augustína v Považskej Bystrici. Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili žiaci zo 4. ročníka. O úspechoch z oblasti  astronómie porozprával Boris Kardoš z občianskeho združenia Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom.

Podobnej téme sa venoval 14. februára 2024 Marián Rečičár na Gymnáziu v Púchove. Absolvovali ho žiaci zo spomínaného gymnázia, zo Základnej školy sv. Margity v Púchove a SOŠOaS v Púchove.  Lektor je predsedom Púchovského EKO-ASTRO klubu (PEAK). P. Rečičár prednášal aj 15. februára 2024 na Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Vzdelávacieho podujatia sa okrem detí zo spojenej školy zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy Janka Kráľa v Novej Dubnici a Gymnázia v Dubnici nad Váhom.  Prednášky  absolvovalo 57 žiakov a študentov.

Cieľom odborných seminárov bola motivácia a popularizácia vedy o vesmíre a príprava na súťaž Čo vieš o hviezdach?, ktorá sa uskutoční 21. marca 2024 v Centre voľného času Včielka v Púchove. Bližšie informácie o regionálnom kole vedomostnej súťaže nájdete v priloženom linku: https://www.pospb.sk/podujatia/co-vies-o-hviezdach-2024.html?page_id=28918.

Zabezpečuje

Mgr. Dominika Kuricová, 0917 787 062; 0901 918 816, dominika.kuricova@pospb.sk

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Fotogaléria

10 fotografií