Čo vieš o hviezdach ? 2024

Termín: 21.3.2024, 10:00

25. 3. 2024

21. marca 2024 sa v priestoroch  Centra voľného času Včielka v Púchove  uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťaže Čo vieš o hviezdach? Organizátormi vedomostnej súťaže boli Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom, PEAK – Púchovský eko-astro klub, Hvezdáreň v Partizánskom a Centrum voľného času Včielka v Púchove. 

Sprievodným programom boli prednášky o prehľade úspechov astronómie. Lektori porozprávali aj o tom, čo významné nás v tejto oblasti čaká v roku 2024. Vybranú tému pripravili p. Marián Rečičár (predseda občianskeho združenia PEAK – Púchovský eko-astroklub) a p. Boris Kardoš (predseda občianskeho združenia - Astronomický klub J. Bardyho v Plevníku- Drienovom).

Regionálne kolo celoslovenskej astronomickej súťaže finančne podporila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií a  spolu sa do nej prihlásilo 29 žiakov a študentov (z toho jeden nesúťažne) z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, kde pôsobí Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Jednotlivé kolá odborne posudzovali pracovníci z Hvezdárne v Partizánskom. Predsedom bol p. Peter Cabuka a ďalšou členkou poroty p. Alena Kytková.

Do krajského kola  postupujú:

I. kategória

  1. miesto – DAMIÁN TRŠKO,  ZŠ s MŠ Udiča
  2. miesto – MARTIN MÁDR, ZŠ s MŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom
  3. miesto – DOMINIK KOTEŠOVEC, SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica

 II.kategória

  1. miesto – ŠIMON JANOVEC, ZŠ Gorazdova, Púchov
  2. miesto – JURAJ ŠTEFINA, ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov
  3. miesto – VANESA FROLOVÁ, ZŠ s MŠ Udiča

III. kategória

  1. miesto – SANDRA ČVIRIKOVÁ, SOŠOaS Púchov
  2. miesto – SAMUEL JAŠO, SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica
  3. miesto – JURAJ PORUBAN, SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica

Ďakujeme všetkým žiakom, študentom a ich pedagógom za účasť. Veríme, že sa uvidíme opäť o rok. Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?, ktoré sa uskutoční 23. apríla 2024 v priestoroch Hvezdárne v Partizánskom.


13. 2. 2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Hvezdáreň v Partizánskom, Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom, PEAK – Púchovský eko-astro klub organizujú regionálne kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

Astronomická súťaž sa uskutoční 21. marca 2024 (štvrtok) od 10.00 h Centre voľného času Včielka v Púchove. Vzdelávacie podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Vedomostná súťaž je určená pre jednotlivcov, ktorí majú záujem o astronómiu. Bližšie informácie nájdete v priložených propozíciách. Zaregistrovať sa môžete vyplnením prihlášky, ktorú pošlete na mailovú adresu: dominika.kuricova@pospb.sk. Sprievodným programom budú odborné prednášky z astronómie.

Miesto konania

CVČ Včielka, Púchov

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Fotogaléria

17 fotografií