REMESLO MÁ ZLATÉ DNO- Vianočné zvyky

táto dielňa s ukážkami paličkovanie, výroby oplatkov a prezentácie zvykov v našom regióne sa uskutočnila v klubovni Považského osvetového strediska

Fotogaléria

15 fotografií