Výtvarný ateliér

Termín: 7.10.2023, 10:00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo v rámci projektu KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI výtvarnú dielňu pre amatérskych výtvarníkov z nášho regiónu.  S lektorom Vladimírom Šimíkom si budú výtvarníci osvojovať a rozvíjať výtvarné techniky, pracovať s námetom, kompozíciou obrazu, farbami, svetlom v krajine... 

Viac informácií na č. tel.: 042/ 4262 109; 0901 918 816; email: lucia.budajova@pospb.sk 

Miesto konania

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici