Výtvarné spektrum

Termín: 12.3.2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je organizátorom regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Zapojiť sa do nej môžu výtvarníci z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Odporúčané témy pre tento ročník sú PORTRÉT a KRAJINA (nie sú povinné).

Do súťaže sa môžete prihlasovať prostredníctvom elektronického formulára https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit do 1. 3. 2024, prípadne osobne v POS. Následne je potrebné výtvarné diela doručiť do Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici (budova SPŠ), najneskôr do 1. marca 2024. 

Informácie: 0901 918 816; 0917 787 062; 042/4262109; Mgr. Lucia Budajová.

Slávnostné vyhodnotenie a výstava súťažných prác sa uskutoční v kine Mier v Považskej Bystrici (12. 3. 2024). Ocenené výtvarné práce postupujú do krajského kola súťaže.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v priložených propozíciách.