VIDIEČANOVA HABOVKA – PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO 2023

VIDIEČANOVA HABOVKA – PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO 2023

Termín: 25.3.2023

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru VIDIEČANOVA HABOVKA 2023. 

Vyhlasovateľom, garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlasovanie: do 15. marca 2023

Termín konania: 25. marec  2023

Miesto: Kultúrny dom Papradno

Prihlasovanie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Návod na prihlasovanie: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg&t=5s  

Víťazi postúpia do krajského kola súťažnej prehliadky VIDIEČANOVA HABOVKA, ktorá sa uskutoční 20. mája 2023  v Kultúrnom dome Papradno.

Propozície súťaže

Kontakt:

Mgr. Daniela Čižmárová

mail: daniela.cizmarova@pospb.sk

tel: 0901 918 815