Vesmír očami detí

39. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s účasťou zahraničných Slovákov. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Je určená deťom a žiakom materských, základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl a finančne ju podporuje MK SR.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je dlhoročným spoluorganizátorom tejto súťaže. Do regionálneho kola sa môžu zapojiť deti z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Výtvarné práce nám treba doručiť do 15.4.2024.

Info: POS; Mgr. Lucia Budajová; 0901 918 816; 0917 787 062; lucia.budajova@pospb.sk

Propozície súťaže tu: