VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR OČAMI DETÍ

Termín: 14.4.2023

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže. Výtvarné práce môžete posielať do 14. apríla 2023 na adresu Považského osvetového strediska:

Považské osvetové stredisko
Ul. slovenských partizánov1132/52
017 01 Pobvažská Bystrica

Bližšie informácie nájdete v propozíciách súťaže:

Propozície súťaže

Vzor štítku na vyplnenie (PDF)

Vzor štítku na vyplnenie (RTF)