TVORIVO-HRAVO-VESELO

TVORIVO-HRAVO-VESELO

Termín: od 11.7.2022 do 13.7.2022

Počas prvých dní letných prázdnin pripravilo Považské osvetové stredisko prázdninové tvorivé dielne zamerané na rozšírenie fantázie, zručnosti a kreativity. Sú určené deťom od 7 do 12 rokov. Budeme pracovať s rôznymi materiálmi, rôznymi výtvarnými technikami, deti si odnesú hotový výrobok – batikové tričko, drôtené výrobky, vlastnoručne upletené košíky a pod. Tvorivé dielne budú v pracovných dňoch  od 6. do 8. júla, vždy od 8,00 h do 16, 00 h  v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici /budova SPŠ, Ul. slov. partizánov/.  

Info :  4323574, 0901 918 816, 0917 787 062,  email: pospb@pospb.sk

Informácie pre rodičov

Prihláška