Tréningy pamäti

Opäť začíname! Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo pre všetkých záujemcov Tréningy pamäti pokračovanie.

Cyklus vzdelávacích podujatí otvoríme témou Čo som to len ... chcel/a...Budeme sa venovať anatómii pamäti, jej druhom a senzorickej pamäti. Začíname 4. apríla 2024 (štvrtok) o 14.00 h v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici (Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica).

Na Tréningy pamäti je potrebné sa prihlásiť mailom na adresu: dominika.kuricova@pospb.sk alebo na telefónnych číslach 0917 787 062 a 0901 918 816. Poplatok za každé stretnutie je 2 €.

Lektorkou je Ing. Antónia Bartošová, ktorá sa tréningom pamäti venuje už viac ako 17 rokov. V tejto oblasti pôsobila aj ako lektorka Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline, detašované pracovisko v Prievidzi. Absolvovala rôzne vzdelávania ako napr. Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí v zahraničí, Medicínska biochémia a princípy výživy – SZU Bratislava, Tréningy pamäti a terapeuticko- aktivizačné programy – Centrum Memory Bratislava.