Klub paličkovanej čipky

Paličkovaná čipka patrí do nášho národného dedičstva tak, ako bryndza a oštiepok. Je  to ručná práca, ktorú sa nikto nenaučí  za dva večery. Pravdepodobným rodiskom klasickej paličkovanej čipky bolo Taliansko, odkiaľ sa táto náročná technika rozšírila do celej Európy. K nám sa paličkovaná čipka dostala pravdepodobne z oblastí bývalej Juhoslávie. V roku 1761 založila na našom území Mária Terézia prvú školu paličkovanej čipky. Aj keď bola čipka luxusným tovarom, jej výrobe sa venovali takmer výlučne chudobné banícke a roľnícke ženy a dievčatá. Tak ozdobný prvok, pôvodne určený na šľachtické a meštianske odevy, ovplyvnil i kroje a postupom času sa stal ich neoddeliteľnou súčasťou. Najstaršie záznamy pochádzajú z oblastí Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kremnice, odkiaľ poznáme najznámejšie starohorské čipky zo Španej doliny. Každý región používal iný materiál na paličkovanie a každá čipka má inú farebnú štruktúru. Poznáme čipky bošácke, piešťanské, z východného Slovenska, soľnobanskú čipku, čipky zo Šariša, z Gemera, z Vajnor, Slovenského Grobu, Pezinka, Topoľčian, Serede. V našom regióne sa nepaličkovalo. 

V roku 2000 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici usporiadalo Kurz paličkovanej čipky, ktorý viedla lektorka p. Králová z Dubnice n/Váhom. Kurzu sa zúčastnilo  8 žien. Medzi nimi aj pani Alena Vavrová, ktorá  v roku 2007 viedla ďalší kurz paličkovanej čipky s účasťou 7 žien. Ako hovoria absolventky tohto kurzu, „paličkovanie nám učarovalo“, a preto prišli s nápadom pravidelne sa stretávať, vymieňať si nápady a skúsenosti, zdokonaľovať sa v technike paličkovania, spoločne sa zúčastňovať výstav a neskôr pripraviť i výstavu svojich vlastných čipkárskych výtvorov. 

Klub paličkovanej čipky vznikol pri Považskom osvetovom stredisku v roku 2008, jeho členky sa stretávajú v našej klubovni pravidelne, každú párnu stredu o 16,00 hodine.

Fotogaléria

8 fotografií