Tréning pamäti

Termín: 18.4.2024, 14:00

18. apríla 2024 (štvrtok) sa uskutoční ďalšie vzdelávacie podujatie pre verejnosť - Tréning pamäti. Vybrali sme tému Pamäť naša každodenná. Začíname v daný deň o 14.00 h v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici (Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica).

Tí účastníci, ktorí neboli prítomní na prvom stretnutí, je potrebné, aby sa prihlásili mailom na adresu: dominika.kuricova@pospb.sk alebo na telefónnych číslach 0917 787 062 a 0901 918 816. Poplatok za podujatie je 2 €/osoba.

Lektorkou je Ing. Antónia Bartošová, ktorá sa tréningom pamäti venuje už viac ako 17 rokov. V tejto oblasti pôsobila aj ako lektorka Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline, detašované pracovisko v Prievidzi. Absolvovala rôzne vzdelávania ako napr. Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí v zahraničí, Medicínska biochémia a princípy výživy – SZU Bratislava, Tréningy pamäti a terapeuticko- aktivizačné programy – Centrum Memory Bratislava.