Tréning pamäti XII.

Tréning pamäti XII.

Termín: 12.5.2023

„Nevadí, ak zabúdate, dôležité je si spomenúť a my Vám v tom pomôžeme.“

(www.trenovaniepamati.sk

Ako sa dá zapamätať telefónne číslo, keď ho nemám zapísané vo svojom mobilnom telefóne? Lektorka pre mozgový jogging, Ing. Silvia Valovičová, vás to naučí. Presvedčí vás o tom, že sa dá celkom ľahko a dokonca ukáže aj niekoľko spôsobov.

Ak sa to chcete naučiť, je potrebné prísť na ďalší Tréning pamäti, ktorý sa uskutoční dňa 12.mája 2023 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Začíname ako vždy o 14.00 hod v klubovni POS (Ul. Slov. partizánov 1132/52, budova Strednej priemyselnej školy).