SVETOVÝ DEŇ SRDCA

SVETOVÝ DEŇ SRDCA

Termín: 29.9.2022

Srdce je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez obehovú sústavu. Jeho význam si pripomíname každoročne počas Svetového dňa srdca, ktorý tento rok pripadá na 29.septembra.

Pri tejto príležitosti pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici podujatie, ktoré sa bude konať dňa 29.septembra 2022 /štvrtok/ od 8.00 do 13.00 hod. Uskutočnia sa preventívne vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení:

Antropometrické parametre

- celkové množstvo telesného tuku v %, kostrového svalstva v % a brušného tuku;

- váha, výška, obvod pása a bokov.

Iné merania

- meranie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi;

- meranie krvného tlaku a pulzu.

Vyšetrenia a poradenstvo budú vykonávať odborní pracovníci z Oddelenia podpory zdravia RÚVZ v Považskej Bystrici.