SVETLUŠKY

SVETLUŠKY

Oblastnú súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl SVETLUŠKY 2021 sme vzhľadom na situáciu a  protiepidemiologické opatrenia v tomto roku zrealizovali formou videonahrávok. Zapojilo sa do nej 5 škôl (Bytča, Prievidza, Bánovce n/Bebravou, Ilava, Dubnica n/Váhom) a porota hodnotila spolu 10 súťažných vystúpení. Kvalita nahrávok i vystúpení bola rôzna, ovplyvnená mnohými faktormi a možnosťami jednotlivých škôl, preto sme sa rozhodli udeliť diplomy za účasť a ceny všetkým zúčastneným.

Ďakujeme súťažiacim i školám, že sa do súťaže zapojili, prajeme veľa zdravia a veríme, že v blízkej budúcnosti sa spoločne stretneme v Považskej Bystrici.

Zostrih súťažných vystúpení