Silné srdce a zdravé cievy

Silné srdce a zdravé cievy

Termín: 3.10.2023, 14:00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici vzdelávacie podujatie venované téme srdcovo-cievnych ochorení.
Lektorkou bude Mgr. Veronika Bašová, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici. Na prednášku Silné srdce a zdravé cievy, ktorá sa uskutoční 3. októbra 2023 /utorok/ so začiatkom o 14.00 hod., v priestoroch klubovne Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici /budova SPŠ, Ulica slovenských partizánov/.

Je potrebné prihlásiť sa u Dominiky Galomičovej na mail: dominika.galomicova@pospb.sk, alebo na telefónnom čísle: 042/4262109.

Vzdelávacie podujatie sa uskutoční pri minimálnom počte 10 osôb a je bezplatné.

Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, a zároveň tvoria najväčší podiel hospitalizácií.
Aj u Slovákov majú ochorenia obehovej sústavy pri pobyte v nemocnici jednoznačné prvenstvo v porovnaní so všetkými ostatnými diagnózami.