Rozprávkové javisko - regionálne kolo

Termín: od 15.3.2024, 09:00 do 15.3.2024, 17:30

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s mestom Považská Bystrica, PX Centrom a ZUŠ I. W. Kráľa boli organizátormi regionálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15. marca 2024 v Ateliéri Milana Sládka a kine Mier. Prehliadky sa zúčastnilo 9 kolektívov z Považskej Bystrice, Púchova a Novej Dubnice.

  • DDS IMRO PRUŽINA (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS LATE (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS IMRO – najmladší (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS IMRO (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS AMOS (ZŠ J. A. Komenského, Púchov)
  • DDŠ OCHOTNÍČEK (Púchovská kultúra s.r.o., Púchov)
  • DDS BEBČINA (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica)

Jednotlivé inscenácie hodnotila odborná porota:  Elena Bakošová – predsedníčka poroty, Jana Eliášová a Mgr. Drahomil Šišovič.

Ocenenia:

Diplom s priamym postupom do krajského kola

DDŠ OCHOTNÍČEK (Púchovská kultúra s.r.o., Púchov) – NIČ

 

Diplom s 1. návrhom na postup do krajského kola

DDS DDS BEBČINA (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica) – NA STRECHE

 

Diplom s 2. návrhom na postup do krajského kola

DDS DDS BEBČINA (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica) – PRIZNANIA

 

Diplom s 3. návrhom na postup do krajského kola

DDŠ OCHOTNÍČEK (Púchovská kultúra s.r.o., Púchov) – LAKTIBRADA

 

Špeciálna cena za uplatnenie detskej dramatickej tvorivosti

DDS IMRO NAJMLADŠÍ (ZUŠ I. W. Kráľa, P. Bystrica) – DORA

 

Špeciálna cena za pôsobivé spracovanie témy

DDS IMRO (ZUŠ I. W. Kráľa, P. Bystrica) – DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI

Všetkým zúčastneným kolektívom a ich vedúcim ďakujeme za ich tvorivú prácu a zároveň všetkých pozývame na krajské kolo Rozprávkového javiska, ktoré sa uskutoční 15. apríla 2024 v Divadle Púchov.

Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Miesto konania

ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica; Kino Mier, Považská Bystrica

Zabezpečuje

Bc. Petra Barcíková, email: petra.barcikova@pospb.sk, tel: 0901 918 816, 0917 787 062 

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Fotogaléria

53 fotografií