Prezentácia knihy MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA

Prezentácia knihy MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA

Termín: 28.1.2023

 V obradnej miestnosti Obecného úradu v Brvništi sa 28. januára 2023 o 16,00 h uskutoční prezentácia knihy  MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA  Jozefa Pobočíka.

Jozef Pobočík, výrobca rífových píšťal a fujár  sa tentokrát predstavuje ako literárny autor. Dlhé roky si svoje myšlienky zapisoval a snažil sa  život a udalosti v spoločnosti zachytiť skratkou, aforisticky – krátkymi epigramami.

Kniha bola vydaná vo vydavateľstve  Signis, Banská Bystrica  v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici a obcou Brvnište.

Veríme, že bude mať svojich priaznivcov, ktorí v nej nájdu veľa obyčajných životných právd, ale aj podnetov na zamyslenie.