Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Termín: 21.6.2024, 07:30

Národné osvetové centrum v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici pripravilo pre záujemcov projekt vzdelávania Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí, ktoré je určené pracovníkom kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk ako aj  iným odborným pracovníkom v sociálnej prevencii.

Podujatie bude prebiehať interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie tréningu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov.

Tematické zameranie: Látkové a nelátkové závislosti a ich prepojenosť s rizikovým správaním mládeže.

Termín konania:

21. júna 2024 od 7:30 do 15:00 hod.

Forma konania:

Prezenčné vzdelávanie

Miesto konania:

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Limitovaný počet účastníkov:

25 osôb

Registrácia:

www.nocka.sk/registracia

Účastnícky poplatok:

10 €/osoba


Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 17. júna 2024 alebo do naplnenia kapacity.

Kontaktná osoba podujatia: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 0918 817 130

Miesto konania

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici