Oddychovka 2024

Oddychovka 2024

Termín: od 24.5.2024 do 26.5.2024

VÝSLEDKY

Kategória: malé dychové hudby

Bronzové pásmo:

 • DH Sviťanka, Svit – umelecký vedúci: Miroslav Dubiel

Strieborné pásmo:

 • DH Predmierčanka, Predmier – umelecký vedúci: Peter Bajza
 • DH Vychodňare, Humenné – umeleckí vedúci: Ján Bidovský a Ján Hažinčák
 • DH Šintavanka, Šintava – umelecý vedúci: Peter Šoňa

Zlaté pásmo:

 • DH Minciar, Kremnica – umelecký vedúci: Stanislav Šumichrast

Zlaté pásmo cum laude:

 • DH Fatranka, Žilina – umelecký vedúci: Martin Oboňa
 • DH Kolárovičanka, Kolárovice – umelecký vedúci: Štefan Bulík

Majster Slovenska:

 • DH Kolárovičanka, Kolárovice – umelecký vedúci: Štefan Bulík

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty Ľubomírovi Čubanovi a DH Sviťanka za propagáciu a zachovávanie tradícií dychovej hudby vo východoslovenskom regióne
 • Cena poroty Veronike Hôreckej z DH Kolárovičanka za pozoruhodný spevácky výkon
 • Cena poroty Zuzana Oboňovej z DH Fatranka za pozoruhodný spevácky výkon
 • Cena poroty bratom Kučerovcom (Martinovi a Jozefovi) z DH Kolárovičanka za najlepší sólový inštruentálny výkon
 • Cena poroty DH Kolárovičanka za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby
 • Zvláštna cena poroty hráčom na klariety z DH Predmierčanka za pozoruhodný výkon
 • Cena poroty DH Fatranka za dramaturgiu súťažného repertoáru
 • Cena poroty Jánovi Bidovskému z DH Vychodňare za úpravy východoslovenských ľudových piesní

Kategória: detské dychové hudby

Bronzové pásmo:

 • Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište – umelecký vedúci: Vratislav Skaličan

Strieborné pásmo:

 • Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ v Šuranoch, Šurany – umelecký vedúci: Jozef Kozár
 • Dychový orchester ZUŠ v Brezne, Brezno – umelecký vedúci: Marián Švoňava
 • Detský dychový orchester Istropolitanček, Bratislava – umelecký vedúci: Vladimír Dianiška

Zlaté pásmo:

 • Detský dychový orchester Maguranka Junior, Bojnice – umelecký vedúci: Jozef Baláž
 • Dychový orchester Nitra (DON) pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra – umelecký vedúci: Lukáš Považan

Majster Slovenska:

 • Dychový orchester Nitra (DON) pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra – umelecký vedúci: Lukáš Považan

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty pre Lukáša Považana za vynikajúce, nápadité aranžmány
 • Cena poroty pre Annu Hvozdíkovú z DON za sólový interpretačný výkon na flaute
 • Cena poroty Maguranke Junior za predvedenie povinnej skladby
 • Uznanie poroty Vratislavovi Skaličanovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Uznanie poroty Jozefovi Kozárovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Uznanie poroty Jozefovi Balážovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Cena Hudobného fondu pre Istropolitanček za interpretáciu skladby slovenského autora: Eugen Suchoň/arr. Adam Hudec – Pochod pezinského športového klubu

Kategória: veľké dychové orchestre

Strieborné pásmo:
 • Dychový orchester a mažoretky, Nová Dubnica – umelecký vedúci: Pavol Šveda

Zlaté pásmo:

 • Dychový orchester mladých mesta Košice – umelecký vedúci: Peter Schürger

Zlaté pásmo cum laude:

 • Mládežnícky veľký dychový orchester Istropolis Concert Band, Bratislava – umelecký vedúci: Roman Maďar

Majster Slovenska:

 • Mládežnícky veľký dychový orchester Istropolis Concert Band, Bratislava – umelecký vedúci: Roman Maďar

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty pre Romana Maďara za dirigentský výkon
 • Uznanie poroty Petrovi Schürgerovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne

Celoštátne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka 2024 sa konalo 24. – 26. mája 2024 v Lednických Rovniach a Púchove.

Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka je Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi sú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Lednické Rovne, RONA, a. s., Lednické Rovne, mesto Púchov, Púchovská kultúra, s. r. o., Združenie dychových hudieb Slovenska a Hudobný fond.

Bratislava 15. máj 2024 – Celoštátna postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby Oddychovka oslávi svoj 27. ročník. Podujatie v Lednických Rovniach a Púchove bude sviatkom dychovej hudby, po rokoch opäť s kategóriou veľkých dychových orchestrov.

„Môžeme s potešením konštatovať, že na celoštátnom kole tohto ročníka Oddychovky sa celkovo zúčastní 16 dychových telies. Sedem malých dychových hudieb, tri veľké dychové orchestre a šesť detských dychových hudieb, tí najlepší z celého Slovenska. Čaká nás bohatý program, ktorý je rozdelený do troch dní a skutočne nám nedá vydýchnuť. Tento ročník je výnimočný aj tým, že sa ani jeden z programov nebude prekrývať, takže každý si bude môcť vychutnať všetko. Oddychovka bude ako veľká bonboniéra, plná rôznych chutí. Príťažlivým hosťom bude Lukáš Oravec Quartet, ktorý bude, verím, inšpiráciou pre všetkých zúčastnených účastníkov podujatia. Nevynecháme ani tradičné pochody mestom Púchov a Lednickými Rovňami. Navyše tento ročník prichádza opäť s kategóriou veľkých dychových orchestrov, ktorá bola v minulosti pozastavená na základe propozícií súťaže,“ povedal odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl.

Program sa začne v piatok 24. mája v púchovskom Divadle, kde od 13:30 bude súťažiť kategória detských dychových hudieb. Po tejto súťaži bude nasledovať prijatie vedúcich súťažných súborov primátorkou mesta a deň sa ukončí rozborovým seminárom poroty.

Sobota 25. mája odštartuje súťažou veľkých dychových orchestrov takisto v púchovskom Divadle od 9:30 a, samozrejme, ani pre túto kategóriu nebude chýbať rozborový seminár. Následne otvoria svoje brány Lednické Rovne, kde sa v Kultúrnom zariadení RONA, a. s., od 11:30 bude konať prvý súťažný blok kategórie malých dychových hudieb. Druhý súťažný blok tejto kategórie bude mať začiatok o 14:30 a neskôr, samozrejme, sa vedúci telies tejto kategórie stretnú s odbornou porotou na rozborovom seminári.

Program sa vráti do Divadla v Púchove, kde o 17:00 bude koncert Lukáš Oravec Quartet, po ktorom bude na pešej zóne v Púchove sprievod dychových hudieb a následne promenádny koncert. Od 21:00 hodiny je v Kultúrnom zariadení RONA v Lednických Rovniach naplánovaný spoločenský večer s dychovou hudbou.

Posledný deň sa začne slávnostnou svätou omšou s dychovou hudbou v priestoroch Kostola sv. Michala v Lednických Rovniach o 8:00. Park pri kaštieli v Lednických Rovniach bude od 9:15 miestom koncertu dychových hudieb, ktorý vyústi do sprievodu dychových hudieb od kaštieľa ku kultúrnemu zariadeniu s nasledujúcim prijatím vedúcich súborov u starostu Lednických Rovní.Záverečný slávnostný koncert víťazov a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v amfiteátri so začiatkom o 14:00 hodine.

Celoštátne kolo bude hostiť dve poroty, ktoré odovzdajú vedúcim telies svoje cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu. Pre detské dychové hudby a veľké dychové orchestre prijali pozvanie do poroty doc. Kamil Roško, ktorý bude predsedom, Mgr. art. Jakub Laco a MgA. Lukáš Oravec, DiS. art. Kategóriu malých dychových hudieb bude hodnotiť porota s predsedom Mgr. Adamom Hudecom a členmi Róbertom Novákom, DiS. art., a Mgr. art. Martinom Židekom.

Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka je Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi sú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Lednické Rovne, RONA, a. s., Lednické Rovne, mesto Púchov, Púchovská kultúra, s. r. o., Združenie dychových hudieb Slovenska a Hudobný fond.


Národné osvetové centrum

Miesto konania

Púchov, Lednické Rovne

Fotogaléria

36 fotografií