Oddychovka 2024 - krajské kolo

Termín: 27.4.2024

2. 5. 2024

V súťažnej časti krajského kola 27. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sa predstavili 4 dychové orchestre. Ako hosť vystúpil na podujatí bratislavský orchester Taste of Brass, ktorý okrem vlastnej tvorby interpretuje najmä autorské aranžmány svetovo populárnych skladieb, slovenské piesne známe zo súťaže Bratislavská lýra a spolupracuje so známymi slovenskými skladateľmi Alim Brezovským a Pavlom Zelenayom.

Odborná porota v zložení: Mgr. art. Pavel Zajáček (predseda poroty), Ing. Pavel Špaček a Mgr. art. Jakub Laco, ArtD. udelilia:

- ZLATÉ PÁSMO CUM LAUDE S PRIAMYM POSTUPOM do celoštátneho kola Dychovému orchestru Nová Dubnica

- ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP do celoštátneho kola Maguranke Junior, Bojnice

- ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP do celoštátneho kola DDH Hradišťanka, Hradište

- STRIEBORNÉ PÁSMO DDH Rudolfa Hečka, Dolná Súča

Okrem toho porota udelila aj špeciálne ceny:

- Cenu za inštrumentálny výkon triu saxofonistiek Laure Belkovej, Sofii Balážovej a Nine Blščákovej, Dychový orchester Nová Dubnica

- Cenu za spevácky výkon Karin Suderovej, Adamovi Rázgovi, Tanyi Nadine Važanovej a Soni Findorovej, Maguranka Junior, Bojnice

- Cenu za inštrumentálny výkon v hre na xylofón Samuelovi Židekovi, DDH Hradišťanka, Hradište

- Cenu za spevácky výkon Tatiane Trúnkovej a Filipovi Hamajovi, DDH Rudolfa Hečka, Dolná Súča

Všetkým oceneným orchestrom i jednotlivcom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a radosti z hudby!


11. 4. 2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici organizuje krajské kolo 27. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychových hudieb Oddychovka. Uskutoční sa v sobotu 27. apríla 2024 v KC Panorex v Novej Dubnici.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Miesto konania

KC Panorex, Nová Dubnica

Zabezpečuje

Mgr. Lenka Abaffyová, PhD., email: lenka.abaffyova@pospb.sk, tel: 0901 918 816, 0917 787 062 

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Fotogaléria

64 fotografií