Odborné semináre z astronómie

Odborné semináre z astronómie

Termín: od 8.2.2023 do 9.2.2023

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Astronomickým klubom Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom a Eko-astro klubom v Púchove v rámci aktivít z amatérskej astronómie organizujú odborné semináre pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a pedagógov. Zámerom vzdelávacích podujatí je prehlbovať vedomosti z oblasti všeobecnej astronómie, poznatkov zo slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, kozmonautiky, a tak napomáhať k všestrannému rozvoju osobnosti mladého človeka. Semináre sú prípravou na vedomostnú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorá sa uskutoční v marci 2023. Lektormi budú: Marián Rečičár v Púchove a Boris Kardoš v Považskej Bystrici. Odborné semináre z astronómie sa uskutočnia:

dňa 8.2. 2023 od 14,00 do 15,30 hod – Gymnázium, Púchov

dňa 9.2. 2023 od 14,00 do 15,30 hod  - Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica

     Ak máte záujem o vzdelávacie podujatia, prihláste sa do 6.februára 2023 (vrátane) u Dominiky Galomičovej na mail: dominika.galomicova@pospb.sk alebo na telefónnych číslach: 0901 918 816, 0917 787 062.