Mládež spieva

Termín: 8.3.2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici organizuje krajské kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. Vyhlasovateľom, garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Prihlásiť sa môžu všetky detské a mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenskej republiky (max. 50 členov) v dvoch kategóriách: 

I. kategória - detské spevácke zbory 

II. kategória - mládežnícke spevácke zbory 

Prihlasovanie do: 8. február 2024 

Termín konania súťaže: 8. marec 2024 

Prihlasovanie: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 


Kontakt: 

Mgr. Lenka Abaffyová, PhD. 

email: lenka.abaffyova@pospb.sk 

tel: 0901 918 816, 0917 787 062 

Miesto konania

Kino Mier, Považská Bystrica

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici