Metodický deň pre školy k programu ENVIRÓZA

Metodický deň pre školy k programu ENVIRÓZA

Termín: 29.11.2022

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia Metodický deň k školskému programu ENVIRÓZA. Vzdelávacie podujatie je určené pre pedagógov a je bezplatné. Školenie sa uskutoční dňa 29. novembra 2022 (utorok) v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici (Ulica slovenských partizánov 1132/ 52, 017 01 Považská Bystrica).

Bližšie informácie k pripravovanému podujatiu nájdete v pozvánke. Ak máte záujem o metodické školenie, prosím, kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom mailu Mgr. Dominiku Galomičovú, u ktorej sa môžete prihlásiť do 25.novembra 2022.