KÝČERSKÉHO SPIEVANKY

KÝČERSKÉHO SPIEVANKY

Termín: 27.11.2022

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti TSK, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o., Rímskokatolícka cirkev Lazy pod Makytou a obec Lazy pod Makytou vyhlasujú 8. ročník súťaže KÝČERSKÉHO SPIEVANKY. Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a študentov SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných a vlasteneckých hodnôt.

Kýčerského spievanky sa uskutočnia v Dome histórie v Lazoch pod Makytou prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 o 14.15 h.

Viac informácií, propozície a prihlášku do súťaže nájdete na webe: https://kycersky.ecav.eu