Kýčerského spievanky

Termín: 3.12.2023

Recitačná súťaž Kýčerského spievanky je venovaná rodákovi z Lazov pod Makytou, Pavlovi Kokešovi Kýčerskému. IX. ročník súťaže sa uskutoční v Dome histórie v Lazoch pod Makytou v prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2023 o 14.15 h.

Jej vyhlasovateľmi sú Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o., Rímskokatolícka cirkev Lazy pod Makytou a obec Lazy pod Makytou.

Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a študentov SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných a vlasteneckých hodnôt.

Viac informácií, propozície a prihlášku do súťaže nájdete na odkaze: https://kycersky.ecav.eu

Miesto konania

Dom histórie, Lazy pod Makytou