Krok za krokom k inscenácii

Termín: od 9.12.2023, 09:00 do 9.12.2023, 13:00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici organizuje pre neprofesionálne divadelné súbory, ale i všetkých záujemcov o ochotnícke divadlo tvorivú  divadelnú dielňu zameranú na samotný začiatok tvorby a dramaturgiu inscenácie.

Lektorkou bude dramaturgička a režisérka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., ktorá sa bude venovať témam: výber vhodnej hry alebo témy pre divadelný kolektív (zdrojový materiál a jeho úprava), tvorba dramaturgicko-režijnej koncepcie a implementácia technickej, hudobnej, scénografickej a kostýmovej zložky.

Prihlásenie: do 5. decembra 2023 (telefonicky: 0917 787 062, 0901 918 816 alebo e-mailom: petra.barcikova@pospb.sk)

Tvorivú divadelnú dielňu Krok za krokom k inscenácii z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Kultúra človeka, kultúra spoločnosti.

Miesto konania

klobovňa, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (budova SPŠ, Ulica slovenských partizánov 1132/ 52, Považská Bystrica)

Zabezpečuje

Bc. Petra Barcíková, email: petra.barcikova@pospb.sk, tel: 0901 918 816, 0917 787 062 

Organizátor

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici