Hviezdoslavov Kubín

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici organizuje regionálne kolá 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. a V. kategóriu, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Okresné kolá pre I., II. a III. kategóriu umeleckého prednesu poézie a prózy organizujú Centrá voľného času v Dubnici nad Váhom, Púchove a Považskej Bystrici.

Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom elektronického prihlasovania na odkaze https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie.

Termíny okresných a regionálnych kôl

  • Okresné kolá pre I., II. a III. kategóriu

        okres Púchov

        organizátor: CVČ Včielka, Púchov – kontakt: Dáša Illyová

        miesto: CVČ Včielka, Púchov

        dátum: 18. marec 2024                              

        Prihlásenie na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie od 17.01.2024 do 29.02.2024.     

 

        okres Považská Bystrica

        organizátor: CVČ, Považská Bystrica – kontakt: Mgr. Miroslava Bielová

        miesto: CVČ, Považská Bystrica

        dátum: 19. marec 2024                

        Prihlásenie na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie od 02.02.2024 do 11.03.2024.     

 

        okres Ilava

        organizátor: CVČ, Dubnica nad Váhom – kontakt: Bc. Lenka Vodičková

        miesto: ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom

        dátum: 25. – 28. marec 2024                      

        Prihlásenie na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie od 01.01.2024 do 18.03.2024.

 

        Víťazi z okresných kôl I., II., a III. kategórie postupujú priamo do krajského kola

        do 70. ročníka Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince.

        organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčín – kontakt: Mgr. Kristína Jurzová

        miesto: ZŠ s MŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou

        dátum: 22. apríl 2024

 

  • Regionálne kolo pre recitačné kolektívy a divadlo poézie, I. aj II. kategória bude súčasťou regionálneho kola Divadelné javisko Považia

        organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – kontakt: Bc. Petra Barcíková

        miesto: výber na domácich javiskách

        dátum: 22. – 23. marec 2024                    

        Prihlásenie na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie od 02.01.2024 do 03.03.2024.

 

        Víťazný kolektív za región postupuje do krajského kola Štúrov Uhrovec.

        organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčín – kontakt: Mgr. Kristína Jurzová

        miesto: Kultúrny dom, Uhrovec

        dátum: 29. apríl 2024

 

  • Regionálne kolo pre IV. a V. kategóriu

        organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – kontakt: Bc. Petra Barcíková

        miesto: klubovňa Považského osvetového strediska, Považská Bystrica

        dátum: 19. apríl 2024                                  

        Prihlásenie na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie od 01.02.2024 do 07.04.2024.

 

        Víťazi regionálneho kola IV. a V. kategórie postupujú do krajského kola Štúrov Uhrovec.

        organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčín – kontakt: Mgr. Kristína Jurzová

        miesto: Kultúrny dom, Uhrovec

        dátum: 29. apríl 2024

Zabezpečuje

Bc. Petra Barcíková, email: petra.barcikova@pospb.sk, tel: 0901 918 816, 0917 787 062