HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

Termín: 4.4.2023

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasuje regionálne kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých (IV. a V. kategória), v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých (I. a II. kategória). Vyhlasovateľom, garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlasovanie do: 24. marca 2023

Termín konania súťaže: 4. apríl 2023

Miesto: klubovňa Považského osvetového strediska, Považská Bystrica

Prihlasovanie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Inštruktážne video ako sa prihlásiť: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

Víťazi postúpia do krajského kola súťažnej prehliadky ŠTÚROV UHROVEC, ktorá sa uskutoční 4. mája 2023 v Dome kultúry Ľ. Štúra v Uhrovci.

Propozície súťaže

Kontakt:

Bc. Petra Barcíková

mail: petra.barcikova@pospb.sk

tel: 0901 918 816, 0917 787 062