Folklórne hodnoty na Strednom Považí - XI.

Termín: 2.3.2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravuje tanečné dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov, pedagógov z regiónu. Školenie s názvom Folklórne hodnoty na Strednom Považí – XI. sa uskutoční v sobotu 2. marca 2024 od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Centra voľného času Lánska v Považskej Bystrici.

Skúsení lektori  Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD. a Mgr. Art. Ing. Slavomír Ondejka sa budú venovať prehĺbeniu poznatkov a interpretácii párových tancov v pripravovaných programoch folklórnych kolektívov.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 23. februára 2024 na telefónnom čísle 0917 787 062 alebo  e-mailovej adrese: dana.mahutova@pospb.sk.

Účastnícky poplatok: 5 € (platba v hotovosti, na mieste)