ENIKY BENIKY - MORENA , MORENA 2023

ENIKY BENIKY - MORENA , MORENA 2023

Termín: 25.3.2023

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasuje regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKY BENIKY. 

Vyhlasovateľom, garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlasovanie:  do 15. marca 2023

Termín konania: 25. marec  2023

Miesto: Kultúrny dom Papradno

Prihlasovanie:  https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Návod na prihlasovanie: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg&t=5s

Víťazi postúpia do krajského kola súťažnej prehliadky ENIKY BENIKY, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2023  v Dome  kultúry  Partizánske.

Propozície súťaže

Kontakt:

Mgr. Daniela Čižmárová

mail: daniela.cizmarova@pospb.sk

tel: 0901 918 815