Dobšinského rozprávkovo 2024

Dobšinského rozprávkovo 2024

Termín: od 6.6.2024 do 30.6.2024

29.5.2024

Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže Dobšinského rozprávkovo, ktorú každoročne vyhlasuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, Obcou Dolná Mariková a SRRZ- RZ pri ZŠ v Dolnej Marikovej.

Uskutoční sa vo štvrtok 6. júna 202410,00 h v POS.

Výstava výtvarných prác potrvá do 30. júna 2024.


22.4.2024

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasuje 18. ročník výtvarnej a literárnej súťaže pre deti a žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2024.

Cieľom našej súťaže je rozvíjanie detskej fantázie a tvorivosti vo výtvarnom a literárnom vyjadrení a uchovávanie klasickej slovenskej rozprávkovej tvorby medzi deťmi a mládežou.

Spoluorganizátormi súťaže každoročne sú SRRZ- RZ pri Základnej škole v Dolnej Marikovej, Obec Dolná Mariková a Považská knižnica v Považskej Bystrici.

Tešíme sa na Vaše súťažné práce, výtvarné môžete posielať do 27. mája 2024 a literárne do 22. mája 2024.

Podrobnejšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v propozíciách.


03.06.2024

Vyhodnotenie XVIII. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ Dobšinského rozprávkovo si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. Výhercom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

21 fotografií