Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
5.11.2021 Zmluva o dielo č. 34/2021 - Eva Rosinová dokumenty/zmluvy/11_2021/E. Rosinová.pdf PDF kópia 1,66 MB
26.10.2021 Zmluva o dielo č. 33/2021 - Mgr. Janka Blažejová dokumenty/zmluvy/10_2021/ZOD č. 33 Mgr. J. Blažejová.pdf PDF kópia 1,66 MB
25.10.2021 Zmluva o dielo č. 32/2021 - Mgr. Miriam Martináková dokumenty/zmluvy/10_2021/ZOD č. 32 Mgr. M. Martináková.pdf PDF kópia 1,67 MB
30.9.2021 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží dokumenty/zmluvy/10_2021/Koyšove Ladce.pdf PDF kópia 520,83 kB
8.10.2021 Zmluva o dielo č. 31/2021 - Mgr. Jakub Bielik dokumenty/zmluvy/10_2021/Mgr. J. Bielik.pdf PDF kópia 577,74 kB
8.10.2021 Zmluva o dielo č. 30/2021 - Vladimír Šimík dokumenty/zmluvy/10_2021/V. Šimík.pdf PDF kópia 578,5 kB
24.9.2021 Zmluva o dielo č. 29/2021 - Mgr. Jozef Pobočík dokumenty/zmluvy/09_2021/J. Pobočík.pdf PDF kópia 581,18 kB
24.9.2021 Zmluva o dielo č. 28/2021 - Jozef Pobočík dokumenty/zmluvy/09_2021/ZOD č. 28 - J. Pobočík.pdf PDF kópia 581,15 kB
24.9.2021 Zmluva o dielo č. 27/2021 - Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. dokumenty/zmluvy/09_2021/ZOD č. 27 - L. Konečná.pdf PDF kópia 582,17 kB
14.9.2021 Zmluva o dielo č. 26/2021 - Vladimír Šimík dokumenty/zmluvy/09_2021/V._Simik.pdf PDF kópia 581,86 kB
8.9.2021 Zmluva o dielo č. 25/2021 - Marián Turčáni dokumenty/zmluvy/09_2021/ZOD č. 25 M. Turčáni.pdf PDF kópia 561,83 kB
8.9.2021 Zmluva o dielo č. 24/2021 - Štefan Bučko dokumenty/zmluvy/09_2021/ZOD č. 24 Š. Bučko.pdf PDF kópia 587,8 kB
27.8.2021 Zmluva o dielo č. 23/2021 - Mgr. Monika Ulická dokumenty/zmluvy/08_2021/ZOD 23 Ulická.pdf PDF kópia 534,39 kB
27.8.2021 Zmluva o dielo č. 22/2021 - PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. dokumenty/zmluvy/08_2021/ZOD 22 Koreňová.pdf PDF kópia 552,63 kB
27.8.2021 Zmluva o dielo č. 21/2021 - prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. dokumenty/zmluvy/08_2021/ZOD 21 Juhaňáková.pdf PDF kópia 557,86 kB
27.8.2021 Zmluva o dielo č. 20/2021 - PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. dokumenty/zmluvy/08_2021/ZOD 20 Poliak.pdf PDF kópia 554,87 kB
27.8.2021 Zmluva o dielo č. 19/2021 - Mgr. art. et Mgr .art. Andrea Bošeľová dokumenty/zmluvy/08_2021/ZOD 19 Bošeľová.pdf PDF kópia 543,56 kB
16.7.2021 Zmluva o dielo č. 18/2021 - Emília Kyselová dokumenty/zmluvy/07_2021/ZOD č. 182021.pdf PDF kópia 559,16 kB
17.6.2021 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00610 dokumenty/zmluvy/07_2021/Dohoda o ukončení Zmluvy.pdf PDF kópia 402,96 kB
9.7.2021 Zmluva o dielo č. 17/2021 - Mgr. Zuzana Briestenská dokumenty/zmluvy/07_2021/Z.Briestenská.pdf PDF kópia 578,09 kB