Objednávka 096/23
Dodávateľ
Občianske združenie Dychová hudba Lieskovanka
Horný Lieskov 155
018 21 Horný Lieskov
IČO: 52766438
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Programové vystúpenie.
Názov položky:
programové vystúpenie, 650 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
650,00 EUR
ceny sú vrátane DPH