Objednávka 079/23
Dodávateľ
Obec Horná Mariková
Modlatín 357
01803 Horná Mariková
IČO: 00317276
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Strava pre účinkujúcich na podujatí
Názov položky:
strava, 4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH