Objednávka 077/23
Dodávateľ
ALFA Reklama s.r.o.
Mládežnícka 2104
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36479721
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tlač bulletinu
Názov položky:
tlač , 3.45 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
345,00 EUR
ceny sú vrátane DPH