Objednávka 074/23
Dodávateľ
Mgr. art. Martin Kučmin
V Pařezinách 594
190 12 Praha - Dolní Počernice
IČO: 04759591
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Zhotovenie videozáznamu z podujatia
Názov položky:
služba, 1000 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH